January 10, 2019

Знаме - ВМРО со мапа на Македонија

Знаме на кое е прикажана географска Македонија и натпис ВМРО (извор):


Дигитален приказ на знамето:Види и:

No comments: