October 12, 2011

Протест - гигантско знаме

Црвено гигантско знаме со мапа на географска Македонија (црвена со златни контури), во неа златно 16 зрачно македонско сонце, а десно од мапата испишан текст: United (горе) Macedonia (долу).

Компјутерска реконструкција (А.С.) на знамето:


Фотографија со знамето од митингот за зачувување на името на нашата татковина Република Македонија, од 27 февруари 2008 година:

No comments: