October 22, 2011

Знаме со мапа

Црвено знаме со мапа на географска Македонија (златни контури), македонско златно сонце, исправен лав и текст "Macedonia". Веено на Илинден 2010 во Крушево на Мечкин Камен.

Компјутерска реконструкција (А.С.) на знамето:


Фотографија (Тони Камкински) на знамето од Крушево - 2 август 2010, Илинден:

No comments: