December 17, 2018

Слобода или смрт - ВМРО

Знаме (припишано на Илинденското востание, односно битката кај Мечки Камен) со натпис „Свобода или смърть“ (Слобода или смрт) и ВМРО, по еден иницијал во секој агол на знамето, од публикација на Македонската патриотска организација (МПО), во чест на 50-годишнината од Илинденското востание (1953).

Илинден 1903

Реконструкција (А.С.) на знамето:

Свобода или смърть - знаме

Верзија 2:

Свобода или смърть - знаме

Види и:

No comments: