January 27, 2013

Знаме од картичка

Знаме од картичка со Гоце Делчев и Даме Груев, припишано на Македонија (Извор: Wikimedia).Слика на истото знаме, во словенечка публикација:

No comments: