December 20, 2013

Извадок од интервјуто на Бранислав Нушиќ со Јане Сандански

Извадок од интервјуто на Бранислав Нушиќ со македонскиот револуционер Јане СанданскиНушиќ:

„...Денешните состојби и настани најмногу ги засегаат малите народи - Срби, Бугари, Грци...“

Сандански:

„Иднината на малите народи е без никакви услови. И Бугарија и Србија досега се раководеа од своите најтесни интереси. Ним главна цел не им беше слободата на ОВОЈ НАРОД овде, туку нивните себични интереси – ПРОШИРУВАЊЕ НА НИВНИТЕ држави. По овие случувања ТИЕ ќе си останат каде што се, а НИЕ овде ќе создадеме СВОЈА татковина.
...Овој чин не само што ги сузбива европските реформи (коишто и онака беа неискрени), туку и ги разоткри претензиите на новите државички, нивната ПРОПАГАНДНА ДЕВИЗА “ослободување на своите браќа“ ИЗГУБИ СЕКАКВА СМИСЛА и сега е беспредметна. Oва сознание ќе придонесе за мир и правилен развој на нашата татковина.“

Yane Sandanski:

”Neither Bulgaria nor Serbia ever cared about the destiny of this people here (in Macedonia), they’ve only cared about their selfish interests - extending their states by occupying Macedonia! Their false slogan “fighting for our brothers” has lost all of its honesty, if there was any...
After all this they will still be where they already are, and WE will have a sovereign state of our own, OUR HOMELAND…”


Види и:

No comments: