Јане Сандански - некролог

Некролог на Јане Сандански

Легендарниот војвода
Јане И. Сандански

"Старикот", "Пиринскиот Цар"

Роден во 1874 во село Страхи, мелничка околија, по 20 години неуморна борба за ослободителното дело за македонскиот роб, падна убиен на 10 Април, 1915, на месноста Баба, на Пирин, од злобната рака на Бугари

Кликнете на сликата за да ја зголемите!

Јане Сандански - слики

Јане Сандански - манифест

Интервју со Јане Сандански

Јане Сандански - цитати

1 comment:

mikitosevski said...

важно е да се спомене што бил голем противник на врховистите и во 1907 годин ги ликвидира едни од најзначајните врховисти Иван Гарванов и Борис Сарафов