March 1, 2019

Знамиња со черепи

Знаме со черепи и натпис (извор):

Знаме со черепи

 Дигитален приказ (извор):

Знаме со черепи

Дигитален приказ на слично знаме (извор):

Знаме со черепи

Види и:

No comments: