March 10, 2019

Знаме со череп

Знаме со череп и натпис „Слобода или смрт за Македонија“ (извор):

Фотографија 2 (извор). Фотографија 3 (извор):

Дигитален приказ (извор):Види и:

No comments: