January 8, 2013

Знаме со череп и вкрстени коски

Знаме со череп и вкрстени коски на црна позадина, со испишан текст над черепот: „Слобода или смрт“. Веено на Илинден 2012 година во Крушево.

Дизајнот на знамето е инспириран од „Слобода или смрт - знаме

No comments: