February 20, 2019

Древна зора - знаме

Знаме (десно) со шеснаесетзрачно македонско сонце (т.н. Сонце од Кутлеш) на „Древна зора“ (извор):
Дигитален приказ (извор):

No comments: