January 14, 2019

Знаме на МПЗ „Тодор Александров“ со мапа на Македонија

Знаме на МПЗ „Тодор Александров“ со мапа на Македонија, шеснаесетзрачни сонца и златни лавови (извор):


Види и:

No comments: