June 22, 2015

Битола низ стари разгледници

Поголем број на фотографии на стара Битола, околу 200 на број, од книгата „Битола низ стари разгледници“ на авторот Димче Најдов, можете да видите на веб страницата на НУ Завод и Музеј Битола.


За да ги видите фотографиите - клик!

Дополнително:
  1. Old postcards - Bitola BW multiview
  2. Old postcards - Bitola color multiview
  3. Old postcards - Bitola BW 
  4. Old postcards - Bitola color

No comments: