March 15, 2010

Сардисале Лешочкиот манастир

САРДИСАЛЕ ЛЕШОЧКИОТ МАНАСТИР

Сардисале, сардисале,
Лешочкиот манастир.
Сардисале, сардисале,
Арнаути Слатинчани.
Сардисале, сардисале,
Лешочкиот манастир.

Го фанале, го фанале,
лешочкиот егумен
Кажи попе егумене
каде ти се комитите!
Кажи попе егумене
кај ги криеш комитите!

Абре паша кузум паша,
јас комити не познавам.
Абре паша Шукри паша,
јас комити не познавам.
Абре паша кузум паша,
јас комити не познавам.

Се налутил турскиот паша,
го запалил манастирот.
Се налутил Гоце Делчев,
ја запалил џамијата.
Се налутил Гоце Делчев,
ја запалил џамијата.

Ансамбл ЧалгијаAzraВаска ИлиеваНикола БадевПетранка КостадиноваСоња ТарчуловскаГоце Делчев - цитати

Гоце Делчев - биографија

Delchev's death in NY Times

Гоце Делчев - видео

Гоце Делчев - слики

No comments: