Гоце Делчев - слики
1, 6 Гоце Делчев - портрет
2 Гоце Делчев со Климент Шапкарев и Ефрем Чучков
3 Ѓорче Петров, Никола Малешевски и Гоце Делчев
4, 5 Гоце Делчев и негов пријател
7 Милан Делчев, брат на Гоце
8 Оплакување на гробот на Гоце Делчев
9 Гоце со комити (назад, втор од десно)
10, 11, 12 Пренесувањето на моштите на Гоце во Скопје, Македонија
13 Гоце Делчев (втор од лево, заден ред) со Михаил Герџиков (трет од лево), баба Дона и група револуционери - Ќустендил, 1902
14 Гоце Делчев (втор маж од лево) на излет со пријатели

Гоце Делчев - цитати

Гоце Делчев - биографија

Delchev's death in NY Times

Гоце Делчев - видео

1 comment:

Anonymous said...

Slika 7 - Milan Delcev, brat na Goce Delcev. Slika 5 malku mi e somnitelna, no za nea ne tvrdam deka bidejki nemam dokazi. POZDRAV