May 23, 2009

Знаме на ВМРО по 1920

Знаме на ВМРО (1919–1934) по 1920 година (реконструкција А.С.)
Варијанта на знамето со испишан текст (слично знаме е користено и во т.н. бугарското читалиште во Велес - врска, како и на собири во Бугарија - врска)

Знамето (вертикално свртено) на корицата на книгата Македонија под иго - 1919-1929, објавена во 1931 година - врска.

Ваквото знаме, кое според контекстот е припишано на македонската борба за слобода, односно на револуционерната организација, е прикажано на корицата на книгата „Отсечената глава 9 јули 1913 г.“ („Отрѣзаната глава 9 юлiи 1913 г.“) од 1928 година:


Денес вакво слично знаме има македонската партија ВМРО-ДПМНЕ:


"Партиското знаме е со димензии со однос 2:1 по должина, поделено на црвено-црни полиња, чиј сооднос е еден спрема еден, а во горниот лев агол на црвена основа е поставен партискиот грб."

Неформално знаме на партијата ВМРО (реконструкција А.С.) со црвено црна позадина и лав - врска.

2 comments:

Blood Honour said...

Од знамево на средина.....со кој фонт е пишано ВМРО ?!

Macedonian Documents said...

Фонтот се вика Eurostile.