May 22, 2009

Припишано знаме - бугарска окупација

Припишано знаме на Македонија, за време на бугарската окупација од Првата светска војна. На припишаното знаме на окупирана Македонија иронично стои текстот "Свободна Македония" (Слободна Македонија).

Долу лево: бугарска картичка (со бугарскиот премиер од тој период - Васил Радославов) на која се гледа припишаното знаме:
Горе десно: реконструкција на знамето (А.С.)

No comments: