Јордан Пиперката - слики

1, 3 Портрет на Јордан Пиперката
2 - Јордан Пиперката (седнат долу) со соборци

Песни за Јордан Пиперката
За Јордан Пиперката
Ја излези Ѓурѓо
Се собрале комитите

Биографија на Јордан Пиперката

Documents-mk.Blogspot.com

No comments: