Се собрале комитите

СЕ СОБРАЛЕ КОМИТИТЕ

Се собрале комитите, x2
ќе ми одат в Суво поле. x2
Напред оди војводата, x2
војводата Јордан Пиперка. x2

Ќе ми фаќат метел изин, x2
ќе го чекат Алил Паша. x2
Што ја грабил руса Стојна, x2
руса Стојна од Мало Церско. x2

Проговара војводата: x2
ај да слеземе долу в Брезово, x2
да го венчаме Алил Паша x2
за невеста остра сабја. x2

Македонски меракБиографија на Јордан Пиперката

No comments: