Јордан Пиперката

Јордан Пиперката е роден на 23 јуни 1870 г. во село Козица, кичевско. По завршувањето на фурнаџискиот занает во Софија и по повеќегодишно ајдукување низ Бугарија, во 1897 г. се враќа во кичевско каде воспоставува контакт со Организацијата.

Во 1901 г. бил комита во четата на Никола Русински, а истата година е наименуван за војвода на демуирхисарскиот реон. Дејствувал и во крушевско и кичевско. Како војвода со чета зел учество во Илинденското востание во борбите против турскиот аскер и башибозук во кичевско и демирхисарско.

На 10 август 1903 година, во селото Цер, Битолско, попаднал во турска заседа и загинал во нерамна борба како голем јунак.


Jordan Siljanov Piperkov - Jordan Piperkata (june 23, 1870, Kozica - August 10, 1903, Cer)

Macedonian revolutionary from the early 20-th century, member of the Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary Organization (IMARO)

Йордан Силянов Пиперков - Йордан Пиперката (23 юни 1870 Козица - 10 август 1903 Цер)

Македоснски революционер, демир хисарски войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

No comments: