За Јордан Пиперката

ЗА ЈОРДАН ПИПЕРКАТА

Ајде пушки пукат, оган горит,
ајде, оган горит од Јордана.
Море, од Јордана Пиперката,
море, од Јордана капидана.

Тој славен јунак од Козица,
тој голем син на Македонија. x2

Ајде, на Јордана бели бечви,
море, бели бечви, бел џамадан.
Јордан ми одит на високо,
пушка ми држи на широко.

Тој славен јунак од Козица,
тој голем син на Македонија. x2

Море, кај што пукнит, се погодит,
ајде, до кај оди душман бегат.
Море најпоеќе спахиине,
море, спахиине, Солунјанине

Тој славен јунак од Козица,
тој голем син на Македонија. x2

Ајде, каде одат аскер водат,
море, од страови Јорданови.
Ајде од Јордана оган гори,
море од Јордана срце боли.

Тој славен јунак од Козица,
тој голем син на Македонија. x2

Јонче Христовски

No comments: