Ја излези Ѓурѓо

ЈА ИЗЛЕЗИ ЃУРЃО

Ја излези Ѓурѓо, ја излези сестро,
ја излези Ѓурѓо, на пенџере,
аахаај, ја излези Ѓурѓо, на пенџере.

Да ги видиш Ѓурѓо, да ги видиш сестро,
да ги видиш Ѓурѓо, комитите,
аахаај, да ги видиш Ѓурѓо, комитите.

Како одат Ѓурѓо, како одат сестро,
ред по редум Ѓурѓо,
аахаај, ред по редум Ѓурѓо, девет реда.

Напред оди Ѓурго, напред оди сестро,
напред оди Ѓурѓо, бајрактаро,
аахаај, бајрактаро Ѓурѓо, Јордан Пиперка.

Право одат Ѓурѓо, право одат сестро,
право одат Ѓурѓо, за Прибилци,
аахаај, за Прибилци Ѓурѓо, кај Мудуро.

Да ја платат Ѓурѓо, да ја платат сестро,
да ја платат Ѓурѓо, версијата,
аахаај, версијата Ѓурѓо, три годишна.

ЕлитаМакедонски меракБиографија на Јордан Пиперката

No comments: