Сокол ми лета високо

СОКОЛ МИ ЛЕТА ВИСОКО

Сокол ми лета високо,
мори девојко.
Сокол ми лета високо.

Над таја града Кукуша,
мори девојко.
Над таја града Кукуша.

Над делчевите дворови,
Мори девојко.
Над делчевите дворови.

Делчево либе убаво,
мори девојко.
Делчево либе убаво.

Рамни дворови метеше,
мори девојко.
Рамни доворови метеше.

И дробни солзи ронеше,
мори девојко.
И дробни солзи ронеше.

Саноќ го Гоце плачеше,
мори девојко,
дека е Гоце загинал.

Во тоа село Баница,
мори девојко,
за наша Македонија.

БапчоркиГоце Делчев - цитати

Гоце Делчев - биографија

Delchev's death in NY Times

Гоце Делчев - видео

Гоце Делчев - слики

No comments: