Нешто ќе те питам бабо

НЕШТО ЌЕ ТЕ ПИТАМ БАБО

Нешто ќе те питам бабо право да ми кажеш,
нешто ќе те питам бабо право да ми кажеш!
Право да ми кажеш бабо без да ме излажеш!
Право да ми кажеш бабо без да ме излажеш!

Кој војводи беа бабо у вас на вечера?
Кој војводи беа бабо у вас на вечера?
Дали Гоце Делчев бабо или Даме Груев?
Дали Гоце Делчев бабо или Даме Груев?

Кад ме питаш абре аго право ќе ти кажам.
Кад ме питаш абре аго право ќе ти кажам,
право ќе ти кажа аго без да те излажа.
право ќе ти кажа аго без да те излажа.

Нито Гоце Делчев аго, нито Даме Груев.
Нито Гоце Делчев аго, нито Даме Груев.
Најси беше абре аго Тодор Александров,
Тодор Александорв аго с неговата чета.

Тука вечераја аго и си заминаја.
Тука вечераја аго и си заминаја.
И си заминаја аго за Пирин планина.
И си заминаја аго за Пирин планина.

Четата им беше аго с’червено знаме.
Четата им беше аго с’червено знаме.
И на знаме пише аго смрт или слобода!
И на знаме пише аго смрт или слобода!

Нешто ќе те питам бабоПесни за свободата, 1940

Тодор Александров - биографија

Тодор Александров - слики

Тодор Александров - цитати

Тодор Александров - The Times

A revolutionary chief

No comments: