Тодор Александров - The Times

Артикли за Тодор Александров во The Times, 15, 16 Септември 1924. Кликнете на сликите за да ги видете во целосен размер.

Articles on Todor Alexandrov taken from THE TIMES , 15th, 16th september 1924. Click on the images to see them in full size.Тодор Александров - биографија

Тодор Александров - слики

Тодор Александров - цитати

A revolutionary chief

No comments: