Тодор Александров - слики
1 Тодор Александров сo четници вo Пиринска Македонија
2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16 портрети на Александров
5 Тодор Александров со семејството
8 Локално население на гробот на Александров
9, 11 Александров со пријател
12 Александров со соборци

Тодор Александров - биографија

Тодор Александров - цитати

Тодор Александров - The Times

A revolutionary chief

No comments: