Методија Андонов Ченто - слики

1, 3, 11 Дочек на президиумот на АСНОМ и ГШ на НОБ на Македонија во ослободено Скопје, 15 ноември 1944 година
2 Ченто како момче 1919 година
4, 9 Ченто држи говор на плоштадот во ослободено Скопје, 1944 година
5 Методија Андонов Ченто со група партизани
6, 15, 16 Портрет на Ченто
7 Ченто како гимнастича
8 Ченто држи говор во АВНОЈ, Белград, 10 јуни, 1945 година
10 Ченто во притвор
12 Ченто со генерал Апостолски
13 Ченто држи говор
16 Поворка на погребот на Ченто

Методија андонов Ченто - видео


Методија Андонов Ченто - цитати

Носевме малтер со Ченто

Не му се судеше на Ченто му се судеше на АСНОМ

No comments: