December 4, 2019

Слава на големиот македонски револуционер - демократ - Јане Сандански

Учесници во Илинденското Востание оддаваат почит на гробот од Јане Сандански во 1960 година.

 

„СЛАВА НА ГОЛЕМИЯ МАКЕДОНСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕР - ДЕМОКРАТ - ЯНЕ САНДАНСКИ“

No comments: