December 14, 2019

Ослободувањето на Македонија се крие во внатрешното востание

Ослободувањето на Македонија се крие во внатрешното востание. Кој мисли инаку да се ослободи Македонија, тој се лаже и себеси и другите


No comments: