December 2, 2019

Дали може да има друго место за еден Македонец, освен Македонија?

Дали може да има друго место за еден Македонец, освен Македонија? Дали има народ понесреќен од македонскиот? И дали има некаде пошироко поле за работа, отколку во Македонија? 


No comments: