November 27, 2019

Прва докторска дисертација за македонскиот јазик

Леонард Готхилф Мазинг (Leonhard Gotthilf Masing), човекот кој на денешен ден во 1890 година ја одбранил првата докторска дисертација за македонскиот јазик на тогашниот Дерптски универзитет (денес Тарту) во Естонија. Леонард Готхилф Мазинг го трасира патот за развој на македонскиот јазик како засебен и покрај силната пропаганда на соседите.

Gotthilf Leonhard Masing


No comments: