April 1, 2019

Знаме со Александар III Македонски и шеснаесетзрачно сонце

Знаме со портрет на Александар III Македонски и шеснаесетзрачно македонско сонце (извор):

Знаме со Александар III Македонски

Втора фотографија (извор):

Знаме со Александар III Македонски

Дигитален приказ на знамето:

Знаме со Александар III Македонски

No comments: