April 10, 2019

Знамиња со кама, револвер и евангелие

Знамиња со кама, револвер и евангелие, симбол на македонската револуционерна борба за слобода (извор):

Знаме со кама, револвер и евангелиеЗнаме со кама, револвер и евангелие

Дигитален приказ на второто:

Знаме со кама, револвер и евангелие

No comments: