December 16, 2018

Три презимиња за Никола Попстефанија

Дописникот на „Њујорк Тајмс“, Ц.И. Салцбергер на 6 јули 1941 година пренесува сведоштво како бугарските и српските окупатори ги менувале презимињата на Македонците. Некој Македонец од Гостивар му рекол:

„Јас сум роден како Никола Попстефанија. Тоа беше под турска власт. Дојдоа Бугарите и јас бев принуден да го сменам моето име во Никола Попстефаноф. Дојдоа Србите, па јас бев преименуван во Никола Попстефановиќ. Никој од нас не обрнува многу внимание на тоа, сѐ дур имаме мир.“

Новинарот на крај коментира дека, во пресрет на новата бугарска фашистичка окупација на „крвавата земја“ (Македонија), човеков повторно ќе мора да си го смени презимето.

Никола Попстефанија

Преземено од: Macedonia : a True Endless Story ...

I remember a Macedonian peasant of Gostivar once saying: "When I was born I was named Nikola Popstefanija. That was under the Turks. Then the Bulgars came and I was forced to change my name to Nikola Popstefanoff. Then the Serbs came and I was named Nikola Popstefanovich. None of us cares much what happens here if we can only have peace." Once more Nikola will gave to change his name and once more Macedonia is being made to live up to its title of "bloody land."

The New York Times, 6 July 1941

No comments: