June 17, 2015

Александровиот саркофаг

Приказната за Александровиот саркофаг еден од најмаркантните археолошки пронајдоци од културното наследство на античка Македонија


Приказната за Александровиот саркофаг еден од најмаркантните археолошки пронајдоци од културното наследство на античка Македонија
Posted by МАКЕДОНЦИ on Friday, June 12, 2015

No comments: