6.17.2015

Средновековно оружје од 12-15 век

МК - Средновековно оружје од 12-15 век не

09. Копје од Кнежје, Свети Николе
10-11-12 Врвови за стрелки од Кнежје, Свети Николе
13. Боздоган шестопер, Водоча, Струмица, 15 век не
14. Шило од Кнежје, Свети Николе
15-16-17 Ножеви од Кнежје, Свети Николе
18. Копча за воен каиш од Кнежје, Свети Николе

EN - Medieval weapons from 12-15 century AD

09. Lance from the archaeological site Knežje near Sveti Nikole
10-11-12 Arrow heads from Knežje, Sveti Nikole
13. Medieval Mace from Vodocha in Strumica from the 15th century AD
14. Awl from Knežje, Sveti Nikole
15-16-17 Knives from Knežje, Sveti Nikole
18. Military belt buckle from Knežje, Sveti Nikole

© Археолошки Музеј на Македонија
© Archaeological Museum of Macedonia

No comments:

Post a Comment