January 22, 2015

Тетовската Менада од VI век пне

МК - Тетовската Менада од VI век пне

Менада - женска придружничка и следбеничка на богот на виното Дионис.

Пронајдена е на археолошкиот локалитет улица Штипска во близина на Балезовата чешма во градот Тетово во далечната 1933 година.

Изработена е од бронза, висока е 9 см и широка 4 см.

Тетовската Менада е претставена и на македонската банкнота од 5000 денари.


EN - Tetovo Maenad from VI century BC

Meanad is the female companion and follower оf the god of wine Dionysus.

Discovered on the archaeological site "ulica Štipska" in the city of Tetovo in 1933.

It's made from bronze, with height of 9 cm and its wide around 4 cm.

The Tetovo Maenad is ilustrated on the 5000 macedonian denars banknote.


© Археолошки Музеј на Македонија
© Archaeological Museum of Macedonia


No comments: