Тетовска Менада

Тетовска Менада претставува бронзена статуетка најдена во Тетово. Датира од VI век пред нова ера.


Менади биле придружнички на богот на виното Дионис и за време на прославите во негова чест ги прелагале своите услуги на присутните.


Maenad from Tetovo is small statuette found in Tetovo, Republic of Macedonia. The statuette is dating back from VI century B.C.

No comments: