October 5, 2014

Крштевањето на Христос

Крштевањето на Христос, 1730-1739 година, работилница на зограф Давид од Селеница, црква Св. Димитрија, Битола.

No comments: