January 5, 2014

Апостолите Петар и Павле

Апостолите Петар и Павле, 1798 година, зограф јереј Петар, црква Св. Богородица, манастир Матка, Скопје.

No comments: