January 4, 2014

САД и македонскиот тутун (Њу Јорк Тајмс 8 октомври 1917)

Напис објавен во Њујорк Тајмс за македонскиот тутун, неговата вредност, цена и квалитет.

No comments: