January 9, 2014

Никола Карев - портрет карикатура


Никола Анѓелкоски

Објавено во Македонска Ризница, број 14

No comments: