January 9, 2014

Питу Гули - портрет карикатура

 
Никола Анѓелкоски

Објавено во Македонска Ризница, број 12

No comments: