5.12.2013

Македонска алијанса за европска интеграција - знаме

Знаме на партијата на Македонците во Албанија - Македонска алијанса за европска интеграција:

Фотографија на знамето

Компјутерска реконструкција на знамето (А.С.)

Види и:

No comments:

Post a Comment