Македонска алијанса - официјално знаме

Официјално знаме на партијата на Македонците во Албанија - Македонска алијанса за европска интеграција.

Фотографија со знамето:


Компјутерска реконструкција (А.С.) на знамето:

No comments: