4.30.2013

Македонец во шпанската граѓанска војна

Помалку позната фотографија од учеството на Елисие Поповски во Шпанската граѓанска војна. [Документи за македонската историја]


No comments: