April 9, 2013

Морален долг на сите Македонци

„...Морален долг на сите Македонци одново да се заложат за обликување на татковината според идеалот завештаен од сите претходни поколенија! Македонија ќе има толку Илиндени - колку што е неопходно, за историјата да ја дорече македонската идеја!“

Манифест на МААК прогласен на 02.08.1990 година во манастирот Св. Прохор Пчински [Документи за македонската историја]

No comments: