4.22.2013

A Trail of Devastation from Arras to Macedonia

Извештај објавен во Британскиот весник "THE SUN" од 1 Јули 1917 година, за бомбардирањето во Македонија [The sun., July 01, 1917, Section 4 Pictorial Magazine].Материјал испратен од Кузман Мато.

No comments:

Post a Comment