February 19, 2013

Димитар Благоев - цитати

Извадоци од говорот на Димитар Благоев од говорницата на Бугарското Собрание, 1917 год.:

" Аз съм родом от Загоричане, но между другото аз не съм Българин, аз съм Македонец, Македонски Славянин! И като такъв, ако искате да знаете, аз съм за Македония като славянска земя, която ще има собствено управление. " ;

" ... Коя история !? Тази ли, която вие фалшифицирате? Такава история ние не ви признаваме. Факт е че е имало голяма борба между българските и славянските племена на Балканския полуостров. И този процес, не е за обединяване на българското племе, а за завладяване на славянските племена и затова ние виждаме потискане на славяните, които отиват на юг към Македония, в която именно се запазва дълго време славянското племе. " ;

" Ако сте убедени, че някъде има българи, защо се страхувате да се направи референдум и да видим какво ще кажат? Значи не сте сигурни, значи има нещо, което ви тревожи, има някои области, завладяни от вас, които, ако се подложат, на референдум.... "

No comments: