February 18, 2013

Марко Цепенков - цитати

За тој расипан град се прикажуа, оти е прајен од Александра, царо Маќедонцќи. При се што врви Црна низ Градиштето, коа бил здрав градо имало едно јако кале и за во калето вода имало донесено од баеги далеку." - Предание за стариот македонски град Градиште во кое што се споменува Александар Македонски, запишано од Марко Целенков (Д-р Кирил Пенушлиски, цит. дело, стр. 100).

"Помислете Вие, мили чеда: за велика цара Александра што се слави и до ден денеска!" - Марко Цепенков, во 1899 година.

No comments: